Pavel Švanda Próza Filosofie Poesie Vzpomínky

Jméno: Pavel Švanda
Datum narození: 6.6.1959
Bydliště: Opava – Palhanec č.7
747 73 Vávrovice

ŽIVOTOPIS

 

 


     Narodil jsem se 6. června 1959 v Opavě a od svého narození bydlím v Palhanci u Opavy.
     Můj otec pracoval jako vedoucí mlýna v Palhanci. Od r. 1971 zastával funkci poslance MNV ve Vávrovicích. 3. června 1974 zemřel.
     Matka je učitelkou mateřské školy, v současné době pracuje jako ředitelka mat. školy v Opavě – Vávrovicích. Do veřejného života se zapojuje jako předsedkyně Z0 ČSŽ ve Vávrovicích, jako členka MVNF a v ROH zastává funkci úsekové důvěrnice. Je také členkou SČSP.
     Sestra Helena studuje druhým rokem vysokou školu, je posluchačkou filozofické fakulty UJEP v brně. Je členkou SSM.
     Základní devítiletou školu jsem navštěvoval od roku 1966 nejprve ve Vávrovicích, poději v Opavě – Jaktaři, kde jsem r. 1974 ukončil povinnou školní docházku. Můj prospěch byl ve všech třídách velmi dobrý, k mým nejoblíbenějším předmětům patřily matematika, výtvarná výchova, rýsování a fyzika. V 9. třídě jsem získal druhé místo v okresním kole matematické olympiády. Od 6. třídy jsem aktivně pracoval v PO SSM, zejména v kulturním souboru.
     Po ukončení povinné školní docházky jsem se přihlásil na střední průmyslovou školu stavební v Opavě, neboť jsem si přál prohlubovat a rozvíjet svůj zájem o stavebnictví a architekturu. Byl jsem přijat a studium na této škole jsem zahájil v září 1974. Můj prospěch v prvních třech ročnících byl velmi dobrý, ve druhém ročníku jsem prospěl s vyznamenáním. Prospěch v odborném kreslení a architektuře jsem měl vždy výborný. Zvláště architektura stojí v popředí mých zájmů, a to zejména architektura 20. století a urbanismus. Kromě toho se zajímám také o astrofyziku, kybernetiku, teorii relativity, ekologii, rád a hodně čtu.
     Od r. 1975 jsem členem SSM, kde pracuji jako kulturní referent celoškolského výboru a jako dopisovatel okresního týdeníku Nové Opavsko. Živě se zajímám o politické problémy, denně sleduji stranický tisk, zvláště Rudé Právo, odebírám mládežnické noviny Mladá Fronta a zápisník Z77. V červnu 1977 jsem se zúčastnil týdenní exkurse do SSSR.
     Zajímám se také o sport, od r. 1975 jsem členem šachového oddílu TJ Slezan STS Opava, roku 1977 jsem absolvoval kurs rozhodčího volejbalu.
     Můj zdravotní stav je dobrý, v květnu 1977 jsem byl odveden.
     Po ukončení SPŠ stavební bych chtěl ve studiu pokračovat na vysoké škole, a to na fakultě architektury VUT Brno.
     V Opavě dne 27.10.1977

s rodiči a sestrou na Flóře Olomouc
vánoce