Pavel Švanda Próza Filosofie Poesie Vzpomínky

Obrátil na svého prastrýce s prosbou o zajištění ubytování v Itálii.

Dopis Otci Špidlíkovi (koncept)

      Po mnoha a mnoha změnách jsem si konečně ujasnil trasu své cesty, která v konečné podobě vyhlíží asi takto:

      Do Benátek přijedu z Vídně 4.8. v 5.40 ráno. Týž den odpoledne odjedu do Bologne, kde snad budu mít zajištěn nocleh. 5.8. odjedu do Florencie, kde se zdržím tak dlouho, abych následující den ráno byl v Římě. První noc, kterou bych strávil v Římě by byla ze 6. na 7. srpna. Zůstal bych zde do 12.8. Jestli půjde vše dobře, nechám si prodloužit na čs. velvyslanectví pobyt o týden déle. V opačném případě pojedu tak, abych nejpozději 14.8. večer dorazil do Dobiacca, kde, jak doufám, se s Vámi setkám. 16. srpna budu muset z Itálie odjet, abych byl 17. zase doma. Jestliže mi prodlouží pobyt, přijedu do Dobiacca o tři - čtyři dny později. To je zatím všechno. Za vaši snahu Vám děkuje, mnoho štěstí přeje a na Vás se těší

Pavel