Pavel Švanda Próza Filosofie Poesie Vzpomínky

jaro 1980–podzim 1980

Na kolejích - foto z jarního opalování na pokoji – jaro 1980

Na jaře 1980 se Pavlův okruh zájmů a zálib začal rozšiřovat, Začal psát články, které dával číst spolužákům, ale o kterých věděl, že je nebude možné otisknout. Začal se stále více zabývat filozofií, literaturou, undergroundem. Pavel si průběžně, na základě okamžité inspirace zapisoval své dojmy a myšlenky do školních sešitů. Tam si také – vedle školních přednášek a cvičení psal koncepty článků, dopisů, úvah.

V této době se setkává s Jurou Galuškou, který ho přivedl do intelektuálně rozmanitého prostředí českého undergroundu, začíná se seznamovat s novými lidmi, chodí na soukromé přednášky, přepisuje na stroji knihy. Po nepovolení časopisu Čerpadlo se studenti dohodli s představiteli SSM na fungování tzv. „A klubu“, který mohl pořádat kulturní akce, promítání apod. Pořádaly se různé akce – promítání filmů, antidiskotéky J. černého, koncerty Folkových zpěváků,… Pavel tyto náhradní aktivity podporoval ale začal se stále více soustřeďovat na filosofii a současnou společnost. S rozvojem aktivit se snažil co nejvíc šetřit časem a soustřeďovat jen na ty nejpodstatnější aktivity – mimo nutnou školu (kde si cíleně držel výborný prospěch, aby měl prospěchové stipendium a odlehčil rodině) se zaměřil do nových oblastí, často jezdil pryč a přestával mít na své spolužáky a jejich aktivity čas.

Seznam prací:
Poznámky ze sešitu – doplnění pravidel českého pravopisu – nedatováno
A 2G - Manifest architektury druhé generace,
MZDA ZA STRACH - recenze filmu
Dopoledne jsem dočetl Z hlubin pravěku od Josefa Augusty. – scifi povídka
Milý Saint Exupery - úvaha
The Right Pieces of Poetry (básně)