Pavel Švanda Próza Filosofie Poesie Vzpomínky

Jeho filosofické práce jsou možná více eseje a básně v próze, a hlavně pohledy na skutečnost z naprosto nečekaných úhlů. Některé práce psal spíše pro sebe ''abych si urovnal myšlenky'' a většině přátel ani neřekl, že je jejich autorem (text Poznámky k poznámkám). Většina témat zůstala nedokončena.